08/05/2019

rồng Việt Namthủ tướng tính chuyện viễn vông
làm sao đất nước hóa rồng tương lai
quan ta tham nhũng bất tài
có chăng rồng thứ trưng bày như ri

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP