23/05/2019

tắm báckẻ nọ kêu bác hiển linh
về đây mà hưởng chút tình nhân dân
tắm bác đâu chỉ sạch thân
mà còn cho sạch cái tâm gian tà

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP