01/05/2019

di tảntháng Tư bom đạn kinh hoàng
lòng anh di tản chỉ toàn lo âu
mất nước anh còn gì đâu
ngoài con thơ dại gánh cầu vai anh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP