03/04/2013

sướng tai



chừng nào còn sống còn ra
đánh cá ở đảo Hoàng Sa của mình
nghe câu thách thức Bắc Kinh
của người ngư phủ thiệt tình sướng tai

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP