15/09/2012

bản diệnmỗ mang bản diện người thất chí
sống lang thang với triết lý tùy
viết bao năm không nên cơm cháo
nhìn đời buồn muốn biến mẹ đi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP