24/09/2012

tả tơiđảng bắt kiểm thảo đi thực tế
sống vất va vất vưởng cả đời
những ngòi bút nhân văn giai phẩm
lúc phục hồi ai cũng tả tơi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP