10/09/2012

tủi thânanh đi lúc trời chạng vạng sáng
chị nằm ứa nước mắt tủi thân
trót yêu người đàn ông có vợ
nên xót xa cả những lúc gần

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP