11/09/2012

vết sẹo


Trần Dần (1926-1997)

đảng tố cáo thẳng tay đàn áp
sức thơ sức đối kháng kiên cường
nhà thơ* cứa cổ mà không chết
tổ quốc còn vết sẹo văn chương

*Trần Dần

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP