26/09/2012

nghe nguyễn thế an đàntay bấm phím tòe ngón
móng sắc như lưỡi dao
chém dây tơ lãng mạn
nhạc tuôn như máu trào

mắt nhìn sâu bất chấp
đêm xô đẩy âm thanh
đàn khóc thay người khóc
cho hạnh phúc mong manh

nốt nào chơi cũng đúng
sao đời mất thăng bằng
tàu khuya không kịp chuyến
ai chờ lạnh ga trăng

treo tim trên khuôn nhạc
bóp cổ đàn guitar
bật ra những sầu khúc
gửi lòng người phương xa

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP