06/09/2012

diều anhdiều ai căng phất phới bay
diều anh chao đảo mặc dây kéo trì
em ơi từ bỏ xứ đi
nhớ con diều cũ đôi khi ngậm ngùi

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP