02/12/2012

trăng xưaem xưa ngắm trăng vạn cổ
vai nhỏ đậu con chim sâu
ta xưa thư sinh mặt trắng
làm thơ dưới bóng hạc lầu

từ thu em về bên ấy
chim sâu ốm rũ bên này
thiếu em trăng đành cũng vỡ
thơ tình ta đốt tro bay

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP