26/04/2013

măng tretôi đưa măng tre cho mẹ nấu
mẹ bảo ăn măng quý báu gì
hôm đi dạo bờ sông trượt ngã
mẹ may sao bám được cành tre

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP