11/05/2018

khẩu hiệu Đảng


(Hình các nữ tu biểu tình trước trụ sở UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
thành công thành công đại thành công
chiếm đất chiếm đất chiếm hết đất
nhà dòng nhà dòng kệ nhà dòng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP