04/06/2019

thảm sát Thiên An Mônthoáng đó đã ba chục năm
còn ai sống sót đến thăm quảng trường
khóc những người yêu quê hương
đấu tranh dân chủ thịt xương tan tành

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP