10/05/2019

trớ trêunghiêm chào trong tiếng quân ca
tiễn đoàn lính trận xông pha lên đường
khi về lính chết bị thương
còn quan trên ngực huân chương gắn đầy

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP