09/12/2012

cái logiặc Trung Quốc hung hăng lấn biển
giữ làm sao toàn vẹn cõi bờ
khi lãnh đạo quen luồn cúi giặc
còn dân thì lãnh đạm thờ ơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP