26/12/2012

gác trăngbài thơ lão viết dở dang
nghĩ mình nhiễu sự đa mang kiếp người
ra sân ngước mắt nhìn trời
vợ kêu không ngủ lại ngồi gác trăng

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP