21/12/2012

tuyệt chủngnhà nước và lâm tặc phá rừng
voi chết vì thiếu môi trường sống
chết vì bọn buôn lậu ngà voi
mua từ các tên săn bắn trộm

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP