22/12/2012

là ainàng buồn tự hỏi là ai
ngắm qua ngắm lại mặt mày trong gương
là gái lấy chồng tha phương
không quên gốc gác quê hương của mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP