12/12/2012

kết quả tốtnàng kể bệnh nhân đang hồi phục
sau khi ghép thành công trái tim
hắn nói tiếng Anh lưu loát hẳn
chàng nghe xong bất giác rùng mình

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP