31/12/2012

chút lãng mạnnằm ngoài bãi anh ôm chị nói
cám ơn trời đất mình có nhau
dù trầm luân bao nhiêu kiếp nữa
anh vẫn yêu em đến nghìn sau

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP