19/12/2012

cuối giờ triển lãm


Still Life With Fish & Orange Slices by Justine Reyes

nàng chăm chú xem tranh tĩnh vật
lúc chia tay dáng vẻ tần ngần
cuối cùng ghé tai chàng hỏi nhỏ
có bao giờ anh vẽ khỏa thân?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP