28/11/2013

cái khócái khó kể ra thì hàng trăm
khó nhất là viết ra sự thật
vì viết ra coi chừng sẽ gặp
từ công an trăm cái khó khăn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP