08/11/2013

ở Richard's Memorial parklại gần bấm hình
chim hải âu đậu trên ghềnh đá
nàng nói xứ này thanh bình thật
chim chẳng sợ người

tại mình chưa làm chúng sợ
nói xong hắn xông tới xua tay
thế là chim bay tán loạn

... !!! nàng kêu anh kỳ vậy
sao lại dọa chim?

hắn bảo thì để chứng minh
chim biết sợ người

mắt nhìn thất vọng nàng bảo
em cũng sợ người
sợ những người hung hãn!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP