21/11/2013

vô tích sựcuộc đời anh đủ thứ do dự
gây bao lỗi lầm trong quá khứ
chút văn chương lúc tuổi về hưu
đọc chỉ thấy mình vô tích sự

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP