30/11/2013

thủy điện TQhọ xây thủy điện thượng nguồn
gây bao xáo trộn trên dòng nước xuôi
sông khô sẽ chết khát người
tội ác nhân loại đất trời chứng minh

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP