16/11/2013

cảm ơnđọc tin Việt Nam lần đầu tiên trúng cử
vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc
dù từ suốt mấy chục năm nay
chế độ độc tài Cộng sản vẫn bắt giam tùy tiện
và đày đọa các nhà đấu tranh cho nhân quyền và tự do dân chủ
tôi chỉ biết chua chát ngậm ngùi
cho số phận hẩm hiu của những người tù bất đồng chính kiến
và muốn gửi đại biểu các quốc gia nào bỏ phiếu thuận
lời cảm ơn kèm một thúng cà chua

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP