05/11/2013

đệ tứ quyềnbáo chí truyền thông đâu cũng có
dân tiếp cận tin tức thường xuyên
guồng máy đảng sáng trưa chiều tối
những chiếc loa ra rả tuyên truyền

nguồn thông tin do đảng kiểm soát
dân chỉ là đối tượng thông tin
tính khách quan là điều không tưởng
dân nghi ngờ là chuyện tất nhiên

đất nước nhiều vấn đề nhạy cảm
cũng đôi khi liều lĩnh phóng viên
đã can đảm viết lên sự thật
dù biết mình khó được sống yên

công an bắt kết tội phá hoại
đem cái chung đàn áp cái riêng
để bảo vệ độc quyền lãnh đạo
đảng chôn luôn cả đệ tứ quyền

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP