03/12/2013

chỉ đạo làm rõtheo dấu tay ảo
của Người Buôn Gió
mỗ tìm kiếm cụm từ
“chỉ đạo làm rõ”
cũng thấy hàng triệu kết quả
trên Google
cũng thấy kinh hoàng
nên mỗ chỉ đạo thủ tướng
chỉ đạo Google
làm rõ nguyên do

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP