17/12/2013

người lạkéo cao cổ áo thắt cà vạt
thấy mình như người lạ trong gương
hóa ra lịch sự nhờ bộ cốm
khác gã làm thơ tướng tầm thường

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP