06/12/2013

nữ cán bộ quản giáobảo khai thật sớm được tha
không khai hắn lại khen là chị xinh
chị mắng phát biểu linh tinh
đêm soi gương nghĩ một mình vẩn vơ

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP