01/12/2013

những nỗi buồn cuối đờinửa thế kỷ lạc loài tranh đấu
chút tàn hơi tìm lại chính mình
muốn khen cũng không dám khen thật
sợ mang lốt tư sản chúng khinh

mấy chục năm đi theo cách mạng
bứt rứt băn khoăn tuổi xế chiều
tất cả nhục hèn đem khai hết
túi thời gian vốn có bao nhiêu

cuối đời chỉ thích ăn rau luộc
người ta đồn tỉnh thức ăn chay
thơ viết ra trần tình sám hối
người đọc nào không thấy bi ai

trong nhũn nhặn chút gì lẩn tránh
một cách khai mình đã lầm đường
viết phơi trần bộ mặt cải cách
để thấy lòng thanh thỏa đau thương

những chiến binh lao vào trận đánh
điên cuồng như một đám thiêu thân
gần chết nhận sai lầm ngòi bút
đã làm thơ lời lẽ thúc quân

những nỗi buồn giống nhau kỳ lạ
ở tuổi già bộc lộ xót xa
tất cả nghĩ lầm theo cộng sản
viết như mình tự lóc thịt da

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP