13/12/2013

nước giếngtôi biết chứ cái chai nước suối
sao ngọt bằng nước giếng ông ơi
đành quê ông nhớ rã rời
đâu ra nước giếng mà mời ông đây

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP