09/12/2013

thắp nhanghắn chết sau vợ chừng một năm
tui vái cho xum họp vợ chồng
ai dè hắn hiện hồn về mắng
ông vái gì mà ác thế ông!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP