23/06/2019

đạn khói Hồng Kônggiới trẻ không sợ hơi cay
nhặt quả đạn khói ném ngay trả về
từ Bắc Kinh coi TV
lão Tập thấy khói cay xè mắt lươn

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP