21/06/2019

cảnh báomột vành đai một con đường
mưu ma chước quỉ của phường xâm lăng
đường tàu cao tốc Bắc Nam
để chúng xây tức là dâng nước nhà

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP