20/06/2019

Hoàng Chí PHongđấu tranh đâu sợ lao lung
đúng phong cách tiểu anh hùng Hồng Kông
cười coi án nhẹ như không
ra tù tay vác một chồng binh thư

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP