24/06/2019

điềm gởtổng Trọng, ông nghĩ thế nào
lại cho in sách kể bao cảm tình
bè bạn quốc tế nhân dân
để họ trích đọc điếu văn ông à?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP