15/08/2019

ấn tượng Hồng Kôngsau khi săn sóc vết thương
cô gái tiếp tục xuống đường đấu tranh
nhiều người phẫn uất dán băng
bị thương một mắt đồng hành với cô

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP