28/08/2019

no man left behindtự nguyện khiêng cáng tải thương
sau khi thu dọn chiến trường rút quân
quả là cố vấn đồng minh
có tình huynh đệ chi binh rất đầy

(mượn hình và ý Gia Quoc Nguyen)

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP