03/08/2019

Nguyễn Đặng Minh Mẫnvào tù vì yêu quê hương
hy sinh chịu án kiên cường tám năm
mất tám năm tuổi thanh xuân
tiếc không? tôi nghĩ cô không tiếc gì

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP