05/08/2019

sao ta không có đồng minh?tham vọng bành trướng Bắc Kinh
gây ra căng thẳng tình hình biển Đông
nước ngoài cũng chỉ đứng trông
vì ta chính sách “3 không” lỗi thời (*)

(*) Chính sách “3 không” của Việt Nam bao gồm:

1) Không tham gia các liên minh quân sự với bất kỳ nước nào
2) Không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam
3) Không dựa vào nước này để chống nước kia

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP