14/08/2019

côn đồ Hồng Kông?dân biểu tình bị côn đồ
đeo mặt nạ bắt trói gô bạo hành
theo lệnh ai bọn lưu manh?
đến từ Trung Quốc trá danh lộng quyền!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP