12/08/2019

nạn nhân chiến tranhtrẻ thơ đầu quấn khăn tang
đứng khóc trên mộ cờ vàng. thương sao!
bao người chết dưới chiến hào
cô nhi quả phụ biết bao nhiêu người?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP