06/08/2019

diễu võ dương oaiTrung Quốc diễu võ dương oai
đem binh tập trận ở ngoài biển Đông
Việt Nam động thái gì không?
phản đối lấy lệ đánh cồng đánh chiêng?

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP