07/08/2019

đọc báo cũsố vàng chôn ở trong dân
cả 400 tấn phải cần bới ra
cấp dân chứng chỉ dễ mà
còn vàng bỏ quỹ quan ta tha hồ…

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP