13/03/2019

phố Tàulắc đầu người nọ nhìn trời
thương cho vận nước thốt lời khẩn trương
thực tế trên khắp quê hương
quân Tàu đội lốt thương buôn đã vào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP