07/03/2019

sông núi trên vaiai mang sông núi trên vai
chị vác hàng nặng mỗi ngày nuôi con
đêm nghe ong ỏng thơ chồng
chẳng nghe thấy tiếng biển đông thét gào

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP