27/03/2019

tri kỷdắt tay nhau thăm cảnh chùa
biết có bàn tính bán mua quỷ thần?
sư nọ vướng tội lừa dân
quan kia rõ chuyện có cần bao che

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP