23/03/2019

khấn vongai đi lễ chùa Ba Vàng
cúng vong nhớ thắp nén nhang khấn cầu
hồn oan những bá đạo nào
thầy trụ trì có nhập vào hãy thăng!

Blogger template 'Fly Away' designed by Ourblogtemplates.com   © 2008

Back to TOP